Ağız Kokusuna Karşı Dil Kazıma

Cochrane Database Syst Rev. 2006 Apr 19;(2):CD005519.
Tongue scraping for treating halitosis.
Outhouse TL1, Al-Alawi R, Fedorowicz Z, Keenan JV.

Gruplar arasında Dunn yöntemi alfa = 0.01 ile yapılan karşılaştırmalı denemede, bazal ölçümleri ile karşılaştırıldığında VSC seviyeleri dil kazıyıcı ile% 75 ve diş fırçası ile% 45 azalma göstermiştir.

Kaynaklar:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16625641
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005519.pub2/full