Sosyodemografik yapı ve sigara kullanımının ağız kokusu üzerine etkisinin organoleptik yöntem ve halimeter® ile değerlendirilmesi

DergiPark, Cumhuriyet Dental Journal, Arşiv, Cilt 17, Sayı 1
Sosyodemografik yapı ve sigara kullanımının ağız kokusu üzerine etkisinin
organoleptik yöntem ve halimeter® ile değerlendirilmesi
Başak KUŞAKCI ŞEKER [1] , Hayriye Tumer [2]

Halitozis prevalansı %54,08 olarak bulundu. Organoleptik skorlama, halitozis tespitinde güvenilir bir yöntemdir. Halitozis sıklığı, ilerleyen yaş ile artarken, eğitim seviyesi yükseldikçe azalmaktadır. Sigara kullanımı ağız kokusuna sebep olur ve bu ürünlerin kullanımı arttıkça ağız kokusunda artış olmaktadır.

Kaynaklar:
http://dergipark.gov.tr/cumudj/issue/4255/56966
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/48391